Co-creatie

Co-creatie is een veelbesproken onderwerp geworden in het hoger onderwijs, vooral omwille van de mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het huidige hoger onderwijs op te lossen. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door globalisering, digitalisering en voortdurende verandering moeten onderwijsinstellingen –instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor volwassenenonderwijs –verder denken dan vandaag en studenten de vaardigheden aanleren om de samenleving van morgen vorm te geven. 21st-century skills zoals digitale geletterdheid, duurzaamheid, ondernemingszin, wereldburgerschap en onderzoek moeten worden ontwikkeld door de introductie van een nieuwe vorm van curriculumontwerp en –belangrijker nog –het zelfsturend curriculum.Dit zijn katalysatoren voor een meer studentgerichte leerbenadering, slimmer gebruik van ICT en nauwere banden tussen onderwijsinstellingen en werkgevers alsook sociale ondernemingen. Het is daarom geen verrassing dat de co-creatie van leerinhoud veel aandacht heeft gekregen van een grote verscheidenheid aan stakeholders.

Met studenten

In het geval van co-creatie met studenten kunnen de bijdragende studenten vanzelfsprekend hun individuele leerbehoeften en kwaliteiten aanbrengen, waardoor een grotere diversiteit aan leerstof en meer studentenbetrokkenheid mogelijk zijn. Dat leidt tot betere leerresultaten of, met andere woorden, deep-level learning.Het huidige cursusmateriaal gaat daarentegen meestal uit van de onderwijzer en slaagt er niet in om op de diverse capaciteiten in te spelen van de studenten, waarvan velen eerdere werk-en leerervaring hebben. Het ontsluiten van hun potentieel door co-creatieve leerinhoud –ook in de context van blended learning en afstandsonderwijs –draagt in grote mate bij tot de kwaliteit en de rijkheid van het curriculum, alsook tot de ontplooiing van kritische denkers.

Met collega’s en experts uit het werkveld

Co-creatie kan ook met collega’s uit verwante disciplines of experts uit het werkveld. Het integreren van hun input zal de lesgever niet alleen helpen bij het bieden van het meest actuele leermateriaal in een snel veranderende omgeving, het zorgt er ook voor dat studenten interdisciplinaire kennis en vaardigheden aanleren die onmisbaar zijn in hun toekomstige loopbaan.

De uitdaging

Helaas slagen leerplatformen er vaak niet in om een balans te vinden tussen de vrije input van studenten en experts uit gerelateerde werkvelden enerzijds en voldoende controle- en feedbackmogelijkheden voor de lesgever anderzijds. Bovendien worden lesgevers –vooral diegenen die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken –vaak gehinderd door administratie en coördinatie, waardoor er onvoldoende ruimte is voor creativiteit, inspiratie en onderzoek. Dit obstakel is vooral aanwezig in het hoger en volwassenenonderwijs, waar lesgevers worden geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan rollen en grote studentenaantallen.

CoCOS

CoCOS is een Europees Erasmus+ KA2 project dat de mindset, methodes en tools voor opensourceontwikkeling wil toepassen op de co-creatie van leerinhoud. In een aantal vakken zullen we onze ervaringen met betrekking tot het ontwikkelen van Open Educational Resources (OER’s), het gebruik van opensourceplatformen en vrij beschikbare webtools die expliciet zijn ontworpen om het cursusbeheer bij co-creatie te vereenvoudigen, evalueren. Met behulp van versiebeheertechnologie –doorgaans gebruikt in softwareontwikkeling –houden deze co-creatietools bij welke inhoud op welk moment door wie is gemaakt. Bovendien zorgt deze technologie voor een hiërarchische controlestructuur, waardoor de onderwijzer redactionele controle over het definitieve cursusmateriaal behoudt.

Het consortium

Het consortium bestaat uit zes Europese partners:

  • Arteveldehogeschool, België (Projectleider)
  • Ljudska Univerza Velenje, Slovenië
  • National Training Centre, Bulgarije
  • Jaitek Technology and Training, Spanje
  • Stichting Kenniscentrum Pro Work, Nederland
  • Universiteit Gent, België

Voor meer informatie omtrent de activiteiten binnen CoCOS kan je op de hoogte blijven via onze website www.cocos.education

Categorieën: Nieuwsbrieven