Soustvarjanje vsebin

Soustvarjanje vsebin je vroča tema na področju visokega šolstva, predvsem zato, ker nudi rešitev za številne izzive, s katerimi se to področje trenutno sooča. V družbi, ki jo zaznamujejo globalizacija, digitalizacija in nenehne spremembe morajo tako visokošolske izobraževalne ustanove kot tudi organizacije za izobraževanje odraslih razmišljati preko meja, da bodo svoje učence opremile z znanji, ki jih bo narekovala prihodnost. Spretnosti za 21. stoletje, kot so digitalna pismenost, trajnost, podjetništvo, globalno državljanstvo in raziskovanje bodo podane le z ustreznim učnim načrtom, ki bo odražal potrebe novih generacij in omogočal samousmerjanje izobraževalnega procesa. To so katalisti za učenje usmerjeno v študente, pametno rabo IKT in tesnejše povezave med izobraževalnimi organizacijami in delodajalci ter s socialnimi podjetji. Tako ni nobeno presenečenje, da je soustvarjanje vsebin programa s strani različnih deležnikov deležno tolikšne pozornosti.

S študenti

V primeru soustvarjanje s strani študentov, ti seveda doprinesejo lastne učne potrebe in kvalitete. To se odraža v raznolikosti programa in pri vključenosti študentov, kar vodi k boljšim učnim izidom. Z drugimi besedami – k poglobljenemu učenju. Trenutna učna gradiva so pripravljena s stališča predavateljev, in ne vključujejo različnih sposobnosti študentov, ki pogosto že imajo nekaj delovnih izkušenj in znanj. Če odklenemo njihov potencial z omogočanjem soustvarjanja vsebin in gradiv – tudi v okviru učenja na daljavo – bo to precej izboljšalo kvaliteto programa in razvoju kritičnih mislecev.

S kolegi in strokovnjaki

Soustvarjajo lahko tudi kolegi iz sorodnih področij in strokovnjaki. Njihov doprinos bo ne le v pomoč predavateljem z vključitvijo aktualnih vsebin v hitro spreminjajočem se okolju ampak bo študentom omogočil, da pridobijo interdisciplinarna znanja in spretnosti, ki bodo v prihodnosti nujno potrebne za njihovo kariero.

Izziv

Na žalost učne platforme pogosto ne dosegajo ravnovesja med prispevkom študentov in strokovnjakov s sorodnih področij na eni strani in ustreznim nadzorom in povratno informacijo s strani profesorjev na drugi. Nadalje, izobraževalci, še posebno tisti, ki niso vešči uporabe IKT, pogosto obupajo zaradi obsežne administracije in koordinacije, in s tem posledično zmanjšajo prostor za kreativnost, navdih in raziskovanje. Na področju visokega šolstva že pogosto zatakne zaradi časovne stiske, saj nastopajo izobraževalci v številnih vlogah in so odgovorni za veliko število študentov.

CoCOS

CoCOS je evropski projekt v okviru programa Erasmus+ (KA2), katerega glavni cilj je vpeljati način mišljenja, metode in orodja, ki bodo spodbujali odprto kodni razvoj in soustvarjanje učnih gradiv. V okviru številnih pilotnih izvedb bomo izkušnjo testirali z odprtimi učnimi viri (OER), s pomočjo platforme in prosto dostopnimi orodji, ki bodo zahtevali čim manj administracije med procesom soustvarjanja. Z uporabo tehnologije za nadzor različic – običajno uporabljena pri razvijanju programske opreme – bodo to orodja za soustvarjanje spremljala, kdo je ustvaril kateri del gradiva ali vsebine in v katerem časovnem obdobju. Nadalje, omogočajo hierarhični nadzor, pri katerem izobraževalec obdrži vlogo urednika nad celotno vsebino in gradivi.

Konzorcij

Konzorcij sestavlja 6 partnerjev:

  • Artevelde University College (koordinator projekta), Belgija
  • Ljudska Univerza Velenje, Slovenija
  • National Training Centre, Bolgarija
  • Jaitek Technology and Training, Španija
  • Foundation Knowledge Centre ProWork, Nizozemska
  • Ghent University, Belgija

Za več informacij glede aktivnosti v projektu CoCOS obiščite našo spletno stran www.cocos.education

Kategorije: Novice