ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ COCOS ЗА МЕТОДА СЪАВТОРСТВО

През февруари 2019 в гр. Гент, Белгия в рамките на проект CoCOS се проведе едноседмично обучение за метода съавторство. Преподаватели и обучители, свързани с организациите партньори, се събраха на специализирано обучение, разработено от Artevelde University College и основано на метода Design Sprint.

Модераторите на обучението бяха излъчени от всички партньорски организации няколко месеца по-рано и преминаха подробно предварително обучение, за което бе използван метода на обърната класна стая. Обучението на модераторите премина под знака на сътрудничеството и задълбочените обсъждания допринесоха за крайния формат и съдържание на обучението в Гент. 

В рамките на една седмица участниците работиха върху интегрирането на подхода съавторство в разнообразие от обучителни курсове и за различни целеви аудитории: студенти, възрастни обучаеми. Значителен проблем, който се появяваше последователно в работните сесии и дискусиите, бе решаването на трудностите, свързани с технологиите: наличност на ИТ инструменти, ИТ компетенции и ниво на тяхното владеене от преподаватели и учащи, ИТ консултант или партньорска роля.

В края на обучението преподавателите вече имаха подробен план за работа – авторство, методология за осъществяване, съдържание – за техните специфични курсове. Понастоящем тези планове са в процес на допълване, одобряване на институционално ниво и стартиране под формата на пилотни курсове. 

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДАЛНОСТИ ЗА СЪАВТОРСТВО

Участниците вече разработиха и са в процес на тестване на голям брой курсове с разнообразни теми. На този етап на проекта изследваме както методологията на съавторство, така и разнообразието от ИТ инструменти, които идентифицирахме на етапа на проучване.

This image has an empty alt attribute; its file name is groepCoCOS-1024x593.jpg

Изследваме как работят различни комбинации от обучителни платформи и ИТ инструменти, как взаимодействат с потребителите и стимулират участниците и сътрудниците, по какъв начин различните предмети и теми биха могли да станат фокус на съавторство, и как се случва това в различни държави и условия на обучение.

Някои от вече разработените курсове са:

 • Дизайн мислене
 • Френски език, Английски език
 • Аудиовизуални медийни технологии
 • ИКТ и информатика
 • Икономика
 • Презентационни умения

СЪЗДАВАНЕ НА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОНЛАЙН РЕСУРСИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Партньорите са в процес на създаване на колекция от онлайн ресурси, която да бъде в помощ на обучителите при интегриране на метода на съавторство в техните преподавателски практики.

Тези ресурси се състоят от:

 • Онлайн обучителни модули върху метода на съавторство с цел запознаване на преподаватели и обучители с него.
 • Колекция от ИТ платформи и инструменти, с различно ниво на трудност, за обучители с различни нива на ИТ умения.
 • Концептуална рамка, която да очертава основата на метода на съавторство.
 • Наръчник с практически съвети по метода на съавторство.
This image has an empty alt attribute; its file name is Isometric-mockup-outputs-logo_regular-size-1024x688.jpg

ПРОЕКТ COCOS

CoCOS е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ (КА2), който има за основна цел прилагането на начин на мислене, методи и инструменти с отворен код, към съавторството на съдържание на учебни курсове. В редица разнообразни пилотни курсове ще изпробваме и оценяваме нашия опит с отворени образователни ресурси (ООР), платформи с отворен код и свободно достъпни уеб инструменти, изрично разработени да намалят администрирането на учебните курсове по време на съавторството.

КОНСОРЦИУМЪТ

Консорциумът се състои от шест европейски партньори:

 • Artevelde University College (project lead), Belgium
 • Ljudska Univerza Velenje, Slovenia
 • Национален учебен център ООД, България
 • Jaitek Technology and Training, Spain
 • Foundation Knowledge Centre Pro Work, The Netherlands
 • Ghent University, Belgium
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_1453-min-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Aantekening-2019-06-25-162219.jpg

За повече информация относно дейностите на CoCOS бъдете в крачка с всички новости и посетете нашия уебсайт на www.cocos.education www.cocos.education

Категории: Новини