CoCOS TRAINING IN CO-CREATION

In februari 2019 werd gedurende een volledige week een CoCOS-opleiding rond co-creatie georganiseerd in Gent, België. Leerkrachten en lesgevers geassocieerd met alle partnerorganisaties kwamen samen voor een gespecialiseerde opleiding ontwikkeld door Arteveldehogeschool en gebaseerd op de Design Sprint-methode. 

Een aantal maanden voor de opleiding begon werden voor elke organisatie begeleiders aangesteld. Zij volgden eerst een meer diepgaande opleiding waarbij de flipped classroom methode gebruikt werd. In deze verdiepende opleiding moest veel worden samengewerkt, en de rijke discussies die werden gevoerd droegen bij aan de uiteindelijke vorm en inhoud van de opleiding in Gent. 

Gedurende een volledige week werkten de deelnemers aan de integratie van co-creatie in een waaier van opleidingscontexten en met diverse doelpublieken zoals universiteitsstudenten en volwassen lerenden. Tijdens de werksessies en discussies kwamen heel vaak technologische problemen ter sprake en hoe deze kunnen worden opgelost: beschikbaarheid van IT-tools, vaardigheden en ervaring met IT van zowel opvoeders als lerenden, aanwezigheid van een IT-consulent, enz. 

Na afloop van de opleidingsweek vertrokken de lesgevers met een gedetailleerd werkplan – schrijven, werkvorm, inhoud – voor een specifieke eigen cursus. Deze plannen worden nu uitgewerkt en, na goedkeuring op institutioneel niveau, gegeven als lessen in een pilootproject. 

CO-CREATIE VERKENNEN

De deelnemers hebben al een hele waaier aan lesinhouden ontwikkeld, en zijn deze nu aan het testen. In deze projectfase proberen we zowel de methodologie van cro-creatie uit als de variatie aan IT-tools die we tijdens de onderzoeksfase hebben opgelijst. 

We bekijken hoe verschillende combinaties van leerplatformen en IT-tools presteren, hoe deze de motivatie van de deelnemers en hun collega’s aanspreken en stimuleren, hoe verschillende onderwerpen en inhouden het speerpunt kunnen worden van co-creatie, en hoe dit meespeelt in verschillende landen en educatieve contexten. 

Een aantal cursussen die reeds werden ontwikkeld zijn: 

 • Designdenken 
 • Franse taal, Engelse taal 
 • Audiovisuele Mediatechnologie 
 • ICT en informatica 
 • Economie 
 • Presentatievaardigheden 

EEN COLLECTIE ONLINE HULPBRONNEN 

De partners leggen een collectie online hulpbronnen aan om lesgevers ondersteuning te bieden bij het integreren van de co-creatiemethode in hun lespraktijk. 

Deze collectie bestaat uit: 

 • Online opleidingsmodules rond co-creatie om de methode voor te stellen aan leerkrachten en opleiders. 
 • Een verzameling IT-platformen en tools met verschillende moeilijkheidsgraden, geschikt voor lesgevers met uiteenlopende IT-skills. 
 • Een begrippenkader voor co-creatie om de grondslag voor de methode te leggen. 
 • Een handboek rond co-creatie met tips en praktisch advies. 

Het CoCOS PROJECT 

CoCOS is een Europees Erasmus+ KA2 gesponsord project, met als belangrijkste doel het gebruiken van de mindset, methodes en tools voor Open Source ontwikkeling bij het co-creëren van leerinhoud. In een aantal cursussen binnen een pilootproject zullen we onze ervaringen testen en evalueren aan de hand van Open Educational Resources (OER’s), open source platformen en vrij beschikbare webtools die expliciet zijn ontworpen om cursusbeheer tijdens co-creatie te beperken. 

HET CONSORTIUM 

Het consortium bestaat uit zes Europese partners: 

 • Arteveldehogeschool, België (projectleider) 
 • Ljudska Univerza Velenje, Slovenië 
 • National Training Centre, Bulgarije 
 • Jaitek Technology and Training, Spanje 
 • Stichting Kenniscentrum Pro Work, Nederland 

Bezoek onze website voor meer info en laatste nieuws over de CoCOS activiteiten: www.cocos.education 

Categorieën: Nieuws