CoCOS Multiplier Events

In het voorjaar van 2020 zouden vijf conferenties over co-creatie in het onderwijs worden gehouden. Ze waren bedoeld om in een fysiek formaat te worden georganiseerd en op elk nationaal evenement zouden minimaal 30 mensen worden verwacht. Projectpartners en docenten, studenten en experts die hadden deelgenomen aan de training (voorjaar 2019) en de pilots zouden op deze conferentie hun ervaringen met co-creatie delen met andere stakeholders. 

Vanwege COVID-19 en de maatregelen die door de regeringen in de partnerlanden werden opgelegd, nam het partnerschap een besluit en kwam het tot een nieuwe benadering van de multiplier events. 

Nieuwe aanpak

Voor elk project werden korte webinars in het Engels opgenomen en vervolgens vertaald en aangepast in het Bulgaars, Nederlands, Sloveens en Spaans. De opnames geven informatie over het project en instructies over het gebruik van de ontwikkelde materialen, methoden, platformen, handleidingen etc.  

Daarnaast hebben alle partners gezorgd voor een live component. Waar de nationale regelgeving fysieke bijeenkomsten toestaat, zijn er praktische trainingen gepland gedurende de zomer. Voor andere landen zullen online Q&A live-sessies deelnemers door het CoCOS-project leiden en online interacties mogelijk maken. 

 
De Multiplier Events die gepland waren in België (georganiseerd door de projectcoördinator Arteveldehogeschool) en in Nederland (georganiseerd door Pro Work) worden georganiseerd via een online format. De Nederlandstalige opnames zijn online beschikbaar en in juli en augustus organiseren zowel de Nederlandse als de Belgische partners een live webinar waar een korte samenvatting wordt gepresenteerd en vragen over het project kunnen worden gesteld. 

Om zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken en de resultaten op de meest geschikte manier te presenteren, besloot de Sloveense partner LUV tot een gemengde aanpak door video-opnames voor te bereiden waarmee ze een breder publiek zullen bereiken in combinatie met kleine fysieke evenementen om ondersteuning en aanvullende informatie te kunnen voorzien. 

Daarom zullen ze, na het online evenement, belanghebbenden uitnodigen voor persoonlijke open fysieke activiteiten waar deelnemers de ontwikkelde middelen zullen gebruiken en extra interacties zullen hebben met de leraren die de training hebben bijgewoond en die al gebruik maken van de co-creatiebenadering in de lessen. 

Jaitek (Spanje) organiseert het evenement online met een set presentaties in het Spaans en een live Q&A sessie. De geïnteresseerde deelnemers worden verzocht zich te registreren en het valt op dat een aantal mensen buiten de EU (uit Midden-Zuid-Amerikaanse landen) zich ook hebben aangemeld voor het evenement. 

De Bulgaarse partner NTCenter plant het multiplier-evenement in een online vorm. Alle opgenomen video’s zullen in het Bulgaars beschikbaar zijn op de speciale pagina op de CoCOS-website en er zal ook een vraag-en-antwoordsessie worden gegeven.  

Uitdagingen en opportuniteiten

Met de pandemie en de overgrote meerderheid van de activiteiten die online gaan, erkennen we de grote uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, het te sterk benadrukken van de video / online-ervaring, waardoor de persoonlijke en F2F-interactie tot een minimum wordt herleid. Tegelijkertijd bieden online webinars de mogelijkheid om een groter aantal potentiële belanghebbenden te bereiken, met een grotere impact en verduurzaming van de projectresultaten.

Het CoCOS-project

CoCOS is a European Erasmus+ KA2funded project that has as a main CoCOS is een Europees door Erasmus + KA2 gefinancierd project met als hoofddoel het toepassen van de mindset, methoden en tools die zijn ontwikkeld voor open source-ontwikkeling voor de co-creatie van cursusinhoud. In een aantal verschillende pilotcursussen testen en evalueren we onze ervaringen met open leermiddelen (OER’s), open source platforms en vrij beschikbare webtools die expliciet zijn ontworpen om cursusbeheer tijdens co-creatie te verminderen. 

Het consortium

Het consortium bestaat uit zes Europese partners: 

  • Arteveldehogeschool, België (projectleider) 
  • Ljudska Univerza Velenje, Slovenië 
  • National Training Centre, Bulgarije 
  • Jaitek Technology and Training, Spanje 
  • Stichting Kenniscentrum Pro Work, Nederland 
  • Universiteit Gent, België 

Voor meer informatie over de multiplier-events en de specifieke details over hoe u zich kunt registreren voor de sessies in het Bulgaars, Nederlands, Sloveens of Spaans: https://www.cocos.education/multiplier-events/ 

Categorieën: Nieuws