Erasmus+-logo

Soustvarjanje se vedno bolj predlaga, kot rešitev za številne trenutne izzive v visokem šolstvu. Ponuja skladno izobraževalno tehniko, ki omogoča študentom, da pridobijo znanja 21. stoletja, kot so inovacija, ustvarjalnost, podjetniške sposobnosti, multidisciplinarno sodelovanje in samostojno učenje.

Soustvarjeni tečaji omogočajo izobraževalcem, da integrirajo in gradijo na znanju svojih učencev, ki vključijo svoje sposobnosti in imajo vedno več dopolnilnih izobrazb ali predhodnih delovnih izkušenj.

Poleg tega odpiranje vsebin pouka za prispevke kolegov iz sorodnih disciplin, kot tudi za strokovnjake s strokovnega področja omogoča izobraževalcem, da sledijo hitro spreminjajočemu se znanju in zahtevanim interdisciplinarnim veščinam.


Kljub temu, da je soustvarjanje sedaj zelo popularno, razvoj izobraževalnih vsebin z organizacijskega vidika v sodelovanju s študenti, kolegi in strokovnim področjem ostaja zastrašujoča naloga.

Postopek soustvarjanja običajno zahteva precejšnje število začetnega upravljanja in integracije s strani izobraževalca (tj. združevanje različnih različic, usklajevanje prispevkov in sporočanje posodobitev), kar pušča malo časa za dejansko osredotočanje na kreiranje vsebine. Čeprav je soustvarjanje prepričljiva ideja, je v praksi še vedno trd oreh.


Projekt COCOS si zato prizadeva, da bi soustvarjanje pouka postalo dostopno in uporabniku prijazno z uporabo metod in orodij odprte kode.

Najprej črpamo navdih iz metod soustvarjanja, ki jih uporabljajo spletni razvijalci, ki ustvarjajo odprta spletna orodja v velikih sodelovalnih omrežjih. S pomočjo uveljavljenih mehanizmov za nadzor različic in platform za upravljanje projektov lahko brez težav sodelujejo v velikih skupinah z minimalnim organizacijskim živžavom.

Nato se odločimo za uporabo izobraževalnih orodij in platform odprte kode. Z izbiro odprtih spletnih orodij in odprtih izobraževalnih virov (OER) je projekt COCOS odprt za vse potencialne uporabnike, vključno z manjšimi izobraževalnimi ustanovami in interesnimi skupinami, ki imajo omejen proračun. Projekt COCOS je tako odprt na več načinov, torej, da so učitelji odprti za prispevke študentov, sodelavcev in strokovnega področja, hkrati pa uporabljajo metode in orodja odprte kode za olajšanje procesa soustvarjanja, kar resnično omogoča pravo odprto inovacijo.