Soustvarjanje

V visokem šolstvu je soustvarjanje je postala vroča tema, zlasti zaradi njegovega potenciala za reševanje številnih izzivov v sedanjem okolju. V družbi, za katero so značilni globalizacija, digitalizacija in nenehne spremembe, morajo izobraževalne ustanove – visokošolske ustanove (HEI) in ustanove za izobraževanje odraslih – razmišljati onkraj današnjega časa in učencem zagotavljati spretnosti za oblikovanje družbe prihodnosti. Spretnosti 21. stoletja, kot so digitalna pismenost, trajnost, podjetništvo, globalno državljanstvo in raziskovanje, je treba doseči z uvajanjem nove generacije učnega načrta in – kar je najpomembnejše – samo-usmerjenim učnim načrtom.

To so katalizatorji za pristop k učenju, ki je bolj osredotočen na učence, na pametnejšo uporabo IKT in na tesnejše povezave med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci ter socialnimi podjetji. Zato ni presenetljivo, da se je veliko pozornosti posvetilo soustvarjanju vsebin tečajev širokega kroga zainteresiranih strani.

Z učenci

V primeru soustvarjanja z učenci prispevajo k procesu le-ti svoje individualne učne potrebe in lastnosti, kar omogoča večjo raznolikost tečajev in vključevanje, kar vodi k boljšim učnim rezultatom. Z drugimi besedami, to je globoko učenje.

V nasprotju s tem se trenutni učni material običajno začne z učiteljem in ne vključuje raznolikih zmožnosti svojih učencev, od katerih imajo mnogi predhodne delovne in učne izkušnje. Sprostitev njihovega potenciala prek soustvarjenih vsebin tečajev – tudi v mešanem kontekstu in kontekstu učenja na daljavo – močno prispeva k kakovosti in bogastvu tečaja ter k razvoju kritičnih mislecev.

S sodelavci in strokovnjaki

Soustvarjanje lahko vključuje tudi sodelavce iz sorodnih disciplin ali strokovnjake s strokovnega področja. Vključevanje njihovega prispevka ne bo le pomagalo izboraževalcu pri zagotavljanju najsodobnejših učnih gradiv v hitro spreminjajočem se okolju, temveč tudi zagotavlja, da bodo učenci pridobili interdisciplinarna znanja in veščine, ki so nujno potrebne za njihovo prihodnjo kariero.

Izziv

Na žalost učne platforme pogosto ne dosežejo ravnovesja med prostim prispevkom študentov in strokovnjakov s povezanih strokovnih področij na eni strani in zadostnimi možnostmi nadzora in povratnih informacij za izobraževalca na drugi strani. Poleg tega se zlasti tisti izobraževalci, ki nimajo digitalne pismenosti, pogosto zapletejo z administracijo in usklajevanjem, zaradi česar ni dovolj prostora za ustvarjalnost, navdih in raziskave. Časovna stiska je še posebej prisotna v izobraževanju odraslih, kjer se izobraževalci srečujejo s široko paleto vlog in velikim številom študentov.

Naš cilj

Glavni cilj projekta COCOS je torej uporabiti miselnost, metode in orodja, ki so bila pridobljena za razvoj odprte kode pri soustvarjanju vsebin tečajev. Na številnih različnih pilotnih tečajih bomo preizkusili in ovrednotili svoje izkušnje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER), odprtimi platformami in prosto dostopnimi spletnimi orodji, ki so izrecno zasnovana za zmanjšanje upravljanja tečajev med soustvarjanjem. Z uporabo tehnologije za nadzor različic – ki se običajno uporablja pri razvoju programske opreme – orodja za soustvarjanje spremljajo, katera vsebina je bila ustvarjena s strani katere osebe v katerem trenutku. Poleg tega zagotavlja hierarhično strukturo nadzora, ki izobraževalcu omogoča vodenje uredniškega nadzora nad končnim tečajem.