Консорциумът се състои от 6 партньори

Artevelde University College, Белгия

arteveldeArtevelde University College Ghent (Arteveldehogeschool, AHS), член на Асоциацията на университетите в Гент (AU GENT), е един от най-големите университети във Фландрия с почти 14 000 студенти и 1400 служители. Предлага учебни програми в областта на обучението на преподаватели, бизнес и графично образование, здравеопазване и социална дейност. Общо, университетът предлага 18 бакалавърски програми, 5 разширени бакалавърски програми и 24 следдипломни програми. Университетът обучава професионалисти, чиято креативност, иновативен начин на мислене и чувство за предприемачество прекрачват границите. AHS се стреми към отлични постижения и трайност, и бива стимулиран от своите сътрудници в тази посока. Известен е и своите отлични услуги, които са насочени към студенти, образование и консултиране. 

AHS има опит и експертиза в обучението на преподаватели, за да повишат уменията си по ИКТ, когато искат да създадат курсове с помощта на дигитални инструменти. Службата за образователно развитие и интернационализация разработи – в съавторство с няколко образователни институции във Фландрия – два модула за обучение: “Дигитална дидактика” и “Смесено обучение: Ръководство стъпка по стъпка”. Тези инициативи имат за цел обучението на преподаватели във висшите учебни заведения, за да могат да оптимизират своите образователни методи, учебните си дейности и начина, по който оценяват своите студенти. Това прави учебната среда (онлайн и офлайн) фокусирана повече върху студентите, по-предизвикателна и мощна от всякога. 

Нещо повече, AHS има богат опит в обучението на преподаватели и професионалното развитие, с фокус върху съавторството с професионалното направление. Ученето през целия живот е професионална необходимост за всички заинтересовани страни в образованието. Отделът за обучение на преподаватели в рамките на AHS е наясно с това и е създал свои обучителни дейности за преподаватели по време на работа. Отделът Partners in Learning (www.partnersinleren.be) предлага професионални и консултантски сесии в широк кръг от теми, свързани с образованието и обучението на преподаватели. 

Ljudska Univerza Velenje, Словения

logo_luv

Ljudska Univerza Velenje (LUV) е обществена образователна институция с нестопанска цел, която предоставя образование и подкрепа на различни целеви групи. LUV участва активно в регионалната общност, чрез подобряване на образователната структура на населението, чрез мотивиране и информиране на членовете на общността и чрез включването им в образователните програми. LUV има 57-годишна традиция в предоставянето на експертни знания, качество и приятелско отношение към нашите участници, което без съмнение допринася за факта, че всяка учебна година повече от 4000 участници частват в различни образователни програми. 

LUV предлага различни програми на различни целеви групи. Работи с над 100 преподаватели и с различни нива на опит, използващи ИКТ в образователните процеси. Поради нарастващата нужда от по-интерактивни, свободно достъпни и адаптивни образователни материали LUV се включва в проекти на ЕС, които разработват онлайн учебни инструменти и използват съвременни технологии. С настоящата учебна среда и нарастващата нужда от промени предложението би подкрепило LUV при разработването на съвременни и иновативни подходи за обучение, които да подкрепят и насърчават възрастните обучаващи се и обучители да бъдат по-активни в съавторството на образователни материали и инструменти. Поради разнообразието от ученици, които посещават курсове на LUV, ние предлагаме идеална обстановка за изследване на съавторство от студенти с различен произход и предишен трудов стаж, както и съавторство с професионалното направление.

 

National Training Centre, България

adamsmith

Националният учебен център (NTC-BG) e частна обучителна организация, основана през 1999. Активно се занимава с научноизследователска дейност и развитие на иновации в обучението. Има две главни подразделения, тясно свързани помежду си, една натоварена с професионално обучение на национално ниво, а другата – с международни изследвания и проекти.

Обучението е добре известно под името на Колеж по мениджмънт “Адам Смит” (ASCM) и е специализирано в обучение за възрастни, предлагащо две възможности за обучение: едно за хора с икономически/бизнес профил и едно за хора без такъв профил. И двете програми са авторски и продукт на систематично вътрешно непрекъснато развитие. ASCM управлява присъствени, онлайн и смесени учебни практики и също така е известен с уникалната си структурирана обучителна среда. Цялото съдържание на обучението се предоставя и чрез онлайн платформа за електронно обучение и съдържанието се актуализира и допълва редовно. 

NTC-BG has an active, informal partner network of schools around the country, ranging from primary to upper-secondary, and including vocational schools. This network works together to pilot projects of mutual interest – such issues include project-based learning, project-based assessment, cross-subject lessons, key competences, IT competence-based assessment and certification, baseline and progression testing and analysis of big data.
NTC-BG има активна, неформална партньорска мрежа от училища в цялата страна, вариращи от начално до средно образование, включително професионални училища. Тази мрежа работи съвместно за пилотни проекти, които са от взаимен интерес – такива въпроси включват обучение базирано на проекти, оценка на базата на проекти,………., ключови компетенции, оценка и сертифициране на базата на ИТ компетенции, базово тестване, тест на прогреса и анализ на големи данни.

NTC-BG is also very active in several domains which require skills in bringing together players from government institutions, local businesses, municipalities and non-profit organisations. This is particularly true for initiatives related to vocational training of people with disabilities, but the partnership/networking model can be expanded for other areas and topics.
NTC-BG също е много активна в няколко области, които изискват умения за обединяване на “играчи” от държавни институции, местен бизнес, общини и организации с нестопанска цел. Това важи особено за инициативите, свързани с професионалното обучение на хората с увреждания, но моделът за партньорство/….. може да бъде разширен за други области и теми.

NTC-BG наблюдава мониторинга на развитието на платформи за електронно обучение и интерактивни инструменти от 2004 г. насам и е развил експертиза/опит както за себе си, така и за консултиране с други, при избора и персонализирането на най-подходящото решение за електронно обучение за специфичен набор от нужди и целева аудитория.

Jaitek Technology and Training, Испания

JaitekJaitek Technology and Training е компания, специализирана в обучението по ИКТ, заедно с техническото разработване и внедряване в образователните институции (на всички нива на образование) в Испания както във физическата реалност, така и в електронното обучение. Участвала е в национални ИКТ проекти и успешно реализира взаимосвързаността на устройствата в училищна среда по най-ефективния начин.

Нейната мисия е не само приемането на технологии, но и развиване на необходимата методология, за да направи тази технология наистина ефективна в образователните процеси. Jaitek работи с училища в цяла Испания в процеса на промяна на методологията с помощта на ИКТ инструменти през последните 10 години. Също така разполагат с богат опит в уеб 2.0 инструментите и започнаха да обучават обучители в използването им (Prezi, VideoScribe, Camtasia, PowToon), за да създадат ресурси за методологии, като например обучение базирано на проекти и обърната класна стая.

Jaitek има дългогодишен опит в управлението на образователни проекти, включващи както методологии, така и технологии. По отношение на образователните методологии, те работят с активни методологии (Multiple Intelligences, Cooperative, Project-based Learning …) и ги подсилват с помощта на технологии (уеб платформи като Moodle, Elgg, Mahara, Google Apps). Относно образователната технология, те имат опит в прилагането на разнообразни софтуерни платформи онлайн – често с отворен код.

Foundation Knowledge Centre Pro Work, Холандия

prowork

Foundation Knowledge Centre Pro Work was established in the Netherlands as a Centre of Excellence as a direct result of the experience and activities in several national and EU projects. Pro Work promotes the career development of people with (significant) distance to the labour market, skilled workers and others who need coaching, training and counselling in a wide variety of sectors and topics, both at the national and international level. Pro Work operates in sectors like education, IT, sustainability, environment, economy, health care and technology associated with innovations, sheltered employment, entrepreneurship, talent development, unemployment and generation gaps.

The projects that Pro Work participates in vary from the national to the international level and differ in size, number of participating parties, types of partners, structure, collaboration, subject and purpose. Ultimately, all projects focus on the so-called ‘Corporate Social Responsibility’, because they have in common to improve the quality of life in many areas. From e.g. reducing the distance to the labour market, creating learning materials on computing for every educational level, inclusion, diversity management, improving sustainability and reducing the generation gap. Pro Work has a long cooperation with umbrella organisations at the national and international level for social and employment reintegration. Pro Work developed a lot of tools, methods, instruments and learning materials for these target groups.

In addition to the (international) projects that Pro Work is involved in, there is a wide array of other activities, which the foundation carries out within the educational sector and/or within European subsidised programs. These activities vary greatly in subject, but they all have in common that they are active within the educational sector in the Netherlands and Europe, where innovation, mobility, collaboration and quality are the keywords.

Pro Work has a vast experience in national and international projects (both inside and outside the EU). The staff involved in projects is well qualified and fit for its tasks in the project. Staff from Pro Work that will be involved in the project includes education experts, consultants, researchers, technical and administrative personnel. More information? www.pro-work.nl

Ghent University, Белгия

ugentGhent University (UGent) was established in 1817 and has 11 faculties, which offer high quality and research-based educational programs in almost each scientific discipline. UGent scores high in the international rankings: no 62 in the Shanghai ranking and no 118 in the Times Higher Education ranking. Currently there are about 9000 staff members and over 42000 students. More than 11% of the student population is international.

As an institution that highly values participation from a wide variety of stakeholders, UGent organised the Innoversity Challenge in 2016 . This initiative gave a wide set of stakeholders (including students, researchers, and staff members across all faculties of the university) the opportunity to share their ideas on the future of education and to team up to make their vision reality. As a result of this competition a number of students, researchers and staff members have formed the COCOON collective (CO-creation and COmmunication ONIine). This collaboration between various knowledge fields (such as web development, educational research, experts in intellectual property rights) has without a doubt provided us with the necessary melting pot of ideas and skills to tackle the complex challenge of course co-creation.

In a series of pilot courses, the COCOON collective has already reached out to local partners such as AHS and the Vrije Universiteit Brussel (VUB), forming a knowledge network on co-creation of course content at the Flemish level. With this Erasmus+ project the collective aims to extend its network at the European level, allowing us to investigate co-creation in a variety of educational settings and with various groups of students, fellow educators and experts in the professional field. In addition, the COCOS project allows us to draw input from an international set of co-creators, helping us to achieve our goal of course co-creation on a more ambitious level.