Het consortium van dit project bestaat uit 6 partners.

Arteveldehogeschool, België

artevelde

Arteveldehogeschool (AHS), lid van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bijna 14.000 studenten en 1.400 personeelsleden. De hogeschool biedt opleidingen aan op het gebied van onderwijs, het bedrijfsleven, grafische en digitale media, gezondheidszorg en sociaal werk. In totaal telt de hogeschool achttien bacheloropleidingen, waaronder, 5 bachelor-na-bacheloropleidingen en 24 postgraduaten. De hogeschool leidt professionals op die door creativiteit, een innovatieve denkwijze en ondernemerschap in staat zijn grenzen te verleggen. Arteveldehogeschool streeft excellentie en duurzaamheid na en wordt hierin gedragen door haar medewerkers. Bovendien staat de hogeschool ook bekend om haar uitstekende studentgerichte diensten, onderwijs en begeleiding.

Arteveldehogeschool heeft ervaring en expertise in het opleiden van lesgevers om zo hun ICT-vaardigheden te verbeteren bij het maken van cursussen met behulp van digitale hulpmiddelen. De dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering ontwikkelde – in cocreatie met verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen – twee opleidingsmodules: “Digitale Didactiek” en “Blended Learning: een stap-voor-stap handleiding”. Deze initiatieven zijn gericht op het opleiden van onderwijzers in hogeronderwijsinstellingen, zodat zij hun onderwijsmethodes, hun leeractiviteiten en de manier waarop zij hun studenten beoordelen, kunnen optimaliseren. Dit maakt de leeromgeving (zowel online als offline) meer studentgericht, uitdagender en krachtiger dan ooit tevoren.

Verder is Arteveldehogeschool zeer ervaren in de opleiding van lesgevers en professionalisering, met een focus op de co-creatie met het werkveld. Levenslang leren is een professionele must voor alle stakeholders in het hoger onderwijs. Onder andere de  lerarenopleidingen binnen Arteveldehogeschool zijn hiervan op de hoogte en creëerden hun eigen opleidingsactiviteiten voor docenten in dienst. Partners in Leren (www.partnersinleren.be) biedt een grote waaier van professionaliseringsmogelijkheden en advies aan inzake onderwerpen die verband houden met onderwijs en lerarenopleiding. Docenten en studenten kunnen workshops en cursussen volgen uit het programma of kunnen workshops op maat en coachingsessies aanvragen.

Ljudska Univerza Velenje, Slovenië

logo_luv

Ljudska Univerza Velenje (LUV) is een publieke non-profitinstelling voor volwassenenonderwijs die onderwijs en ondersteuning biedt aan verschillende doelgroepen. De instelling neemt actief deel aan de regionale gemeenschap door de onderwijsstructuur van de bevolking te verbeteren door de leden van de gemeenschap te motiveren en te informeren en hen te betrekken bij de opleidingsprogramma’s. Ljudska Univerza Velenje kan zich beroepen op meer dan 57 jaar ervaring in het aanbieden van vakkennis, kwaliteit en een vriendelijke houding ten opzichte van onze deelnemers, wat ongetwijfeld bijdraagt tot het feit dat elk schooljaar meer dan 4.000 cursisten deelnemen aan verschillende opleidingsprogramma’s.

Ljudska Univerza Velenje biedt verschillende programma’s aan voor verschillende doelgroepen en werkt samen met meer dan honderd onderwijzers met verschillende ervaring, met behulp van ICT in onderwijsprocessen. Vanwege de toenemende behoefte aan interactiever, vrij verkrijgbaar en aangepast onderwijsmateriaal is de instelling betrokken bij EU-projecten die online leermiddelen ontwikkelen en moderne technologieën gebruiken. Met de huidige leeromgeving en de toenemende behoefte aan veranderingen zou het voorstel het instituut ondersteunen bij de ontwikkeling van moderne en innovatieve leerbenaderingen die volwassen studenten en onderwijzers zouden ondersteunen en aanmoedigen actiever te zijn bij de cocreatie van onderwijsmaterialen en hulpmiddelen. Vanwege de gevarieerde groep studenten die LUV-cursussen volgen, beschikken we over een ideale omgeving om cocreatie te verkennen met studenten met verschillende achtergronden en eerdere werkervaring, en ook met het werkveld.

National Training Centre, Bulgarije

adamsmith

Het National Training Centre (NTC-BG) is een particuliere opleidingsorganisatie opgericht in 1999. Het centrum is actief betrokken bij onderzoek naar en ontwikkeling van opleidingsinnovatie. Het instituut heeft twee hoofdafdelingen die nauw met elkaar zijn verbonden: een afdeling die verantwoordelijk is voor vakopleidingen op nationaal niveau, en een afdeling die zich bezighoudt met internationaal onderzoek en projecten.

De opleidingsafdeling is bekend onder de naam Adam Smith College of Management (ASCM) en is gespecialiseerd in bedrijfsopleidingen voor volwassenen en biedt twee opleidingstrajecten: één voor mensen met een economische of bedrijfsachtergrond en één voor mensen zonder voorkennis. Beide programma’s zijn het product van systematische, interne en continue ontwikkeling. Het ASCM organiseert opleidingen via contactonderwijs, alsook online en blended learning-programma’s en staat ook bekend om haar uniek gestructureerde opleidingsomgeving. Alle opleidingsinhoud wordt ook aangeleverd via een online e-learningplatform en wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid.

NTC-BG heeft een actief, informeel partnernetwerk van scholen in het hele land, van lagere tot secundaire scholen, alsook scholen voor beroepsonderwijs. Dit netwerk werkt samen aan proefprojecten van wederzijds belang, zoals projectmatig leren, projectmatige beoordeling, vakoverschrijdende lessen, sleutelcompetenties, IT-competentiegerichte beoordeling en certificering, baseline testingen progression testingen analyse van big data.

NTC-BG is ook heel actief in verschillende domeinen die vaardigheden vereisen om spelers van overheidsinstellingen, lokale bedrijven, gemeenten en non-profitorganisaties bij elkaar te brengen. Dit geldt met name voor initiatieven met betrekking tot de beroepsopleiding van mensen met een beperking, maar het partnerschap/netwerkmodel kan worden uitgebreid naar andere gebieden en onderwerpen.

NTC-BG volgt sinds 2004 de ontwikkeling van e-learningplatformen en interactieve hulpmiddelen en heeft expertise ontwikkeld – voor zowel zichzelf als voor het raadplegen van anderen – bij het selecteren en aanpassen van de meest geschikte e-learningoplossing voor een specifieke reeks behoeften en doelgroepen.

Jaitek Technology and Training, Spanje

Jaitek

Jaitek Technology and Training is een bedrijf gespecialiseerd in ICT-opleidingen, samen met technische ontwikkeling en implementatie in onderwijsinstellingen (van alle onderwijsniveaus) in heel Spanje, zowel in contactonderwijs als in e-learning. Het bedrijf heeft deelgenomen aan nationale ICT-projecten en heeft de interconnectiviteit van apparaten in schoolomgevingen op de meest effectieve manier succesvol geïmplementeerd.

De missie van het bedrijf is niet alleen de toepassing van technologie, maar ook de ontwikkeling van de methodologie die nodig is om deze technologie echt effectief te maken in onderwijsprocessen. Jaitek werkt al tien jaar samen met scholen in heel Spanje aan de wijziging van methodologieën met de eventuele hulp van ICT-hulpmiddelen. De organisatie heeft ook een uitgebreide kennis van web 2.0-tools en is begonnen met het opleiden van onderwijzers in het gebruik ervan (Prezi, VideoScribe, Camtasia, PowToon, enz.) om hulpmiddelen te creëren voor methodologieën zoals projectmatig leren en flipped classroom.

Jaitek heeft jarenlange ervaring in het beheer van onderwijsprojecten waarbij zowel methodologieën als technologieën aan te pas komen. Wat betreft onderwijsmethodologieën werken ze met actieve methodologieën (Multiple Intelligences, Cooperative, Project-Based Learning, enz.) en versterken ze deze met het gebruik van technologie (webplatformen zoals Moodle, Elgg, Mahara, Google Apps, enz.). Wat betreft onderwijstechnologieën zijn ze ervaren in het implementeren van verschillende online, vaak open source, softwareplatformen.

Stichting Kenniscentrum Pro Work, Nederland

prowork

Stichting Kenniscentrum Pro Work werd in Nederland als een expertisecentrum opgericht als een direct gevolg van de ervaring en activiteiten in verscheidene nationale en EU-projecten. Pro Work bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema’s, zowel nationaal als internationaal. Pro Work is actief in sectoren als onderwijs, IT, duurzaamheid, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie, in verband met innovaties, sociale werkvoorziening, ondernemerschap, talentontwikkeling, werkloosheid en generatiekloven.

De projecten waaraan Pro Work deelneemt, variëren van nationaal tot internationaal niveau en verschillen in grootte, aantal deelnemende partijen, soorten partners, structuur, samenwerking, onderwerp en doel. Uiteindelijk richten alle projecten zich op het zogenaamde ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO), aangezien ze gemeen hebben dat ze de kwaliteit van de leefbaarheid op allerlei gebieden verbeteren, van bijvoorbeeld de afstand verminderen tot de arbeidsmarkt, het creëren van leermateriaal over computers voor elk opleidingsniveau, inclusie, diversiteitsmanagement en het verbeteren van de duurzaamheid tot het verkleinen van de generatiekloof. Pro Work kent een lange samenwerking met overkoepelende organisaties op nationaal en internationaal niveau voor re-integratie op sociaal en werkgelegenheidsgebied. Pro Work ontwikkelde veel tools, methodes, hulpmiddelen en leermateriaal voor deze doelgroepen.

Naast de (internationale) projecten waar Pro Work bij betrokken is, zijn er nog meer activiteiten die de stichting uitvoert binnen de onderwijssector en/of binnen Europese subsidieprogramma’s. Deze activiteiten variëren sterk van aard, maar hebben allen gemeen dat zij zich manifesteren binnen de educatieve sector in Nederland en Europa, waarbij innovatie, mobiliteit, samenwerking en kwaliteit kernwoorden zijn.

Pro Work heeft ruime ervaring in nationale en internationale projecten (zowel binnen als buiten de EU). De medewerkers die betrokken zijn bij projecten zijn vakbekwaam en geschikt voor hun taken in het project. Medewerkers van Pro Work die bij het project worden betrokken, zijn o.a. onderwijsexperts, consultants, onderzoekers, technisch en administratief personeel. Meer informatie? www.pro-work.nl

Universiteit Gent, België

ugent

Universiteit Gent (UGent) werd opgericht in 1817 en telt elf faculteiten die hoogwaardige en op onderzoek gebaseerde onderwijsprogramma’s aanbieden in bijna elke wetenschappelijke discipline. UGent scoort hoog op de internationale ranglijsten: nr. 62 op de Shanghai-ranking en nr. 118 op de Times Higher Education-ranking. Op dit moment zijn er ongeveer 9.000 personeelsleden en meer dan 42.000 studenten. Meer dan 11% van de studentenpopulatie zijn internationale studenten.

Als instelling die veel waarde hecht aan de deelname van een groot aantal verschillende stakeholders, organiseerde UGent in 2016 de Innoversity Challenge. Dit initiatief gaf een grote verscheidenheid aan stakeholders (waaronder studenten, onderzoekers en medewerkers van alle faculteiten van de universiteit) de gelegenheid om hun ideeën over de toekomst van het onderwijs te delen en samen te werken om hun visie te realiseren. Als resultaat van deze wedstrijd vormden een aantal studenten, onderzoekers en medewerkers het COCOON-collectief (CO-creation and COmmunication ONIine). Deze samenwerking tussen verschillende kennisvelden (zoals webontwikkeling, educatief onderzoek, experts in intellectuele eigendomsrechten) heeft ons ongetwijfeld de nodige smeltkroes van ideeën en vaardigheden opgeleverd om de complexe uitdaging van cocreatieve curricula aan te gaan.

In een reeks proefcurricula heeft het COCOON-collectief al contacten gelegd met lokale partners zoals Arteveldehogeschool (AHS) en Vrije Universiteit Brussel (VUB) en zo een kennisnetwerk opgebouwd op het gebied van cocreatieve leerinhoud op Vlaams niveau. Met dit Erasmus+-project wil het collectief zijn netwerk op Europees niveau uitbreiden zodat we cocreatie in verschillende onderwijsomgevingen en met verschillende groepen studenten, collega-onderwijzers en deskundigen op professioneel gebied kunnen onderzoeken. Bovendien stelt het CoCOS-project ons in staat om input te verzamelen van een internationale groep co-creatorsen zo onze doelstelling van cocreatieve curricula op een meer ambitieus niveau te bereiken.