Ние, партньорите в проект CoCOS по програма Еразъм+, планирахме ден, в който лице в лице да споделим с голяма група професионалисти от сферата на образованието от различни държави резултатите от нашия проект. Продължаващата криза с Covid-19 ни принуди да променим формата на информационните събития и те ще бъдат организирани изцяло онлайн. Виртуална среща на български език под формата на уебинар е насрочена за 27-ми август 2020 година – следете публикациите и известията на NTCenter във Фейсбук за подробностите и регистрация за събитието!

Информация за всички планирани информационни събития по държави можете да получите тук.

1. Общо представяне на проект CoCOS

Това видео ще ви запознае с нашето онлайн информационно събитие. То ще ви представи програмата на уебинара и ще ви даде обща представа за постигнатото през последните три години от партньорите, които стоят зад проект CoCOS.

2. Представяне на идейната рамка и ръководството за преподаватели

2.1 Идейна рамка

Следващото видео представя идейната рамка на съавторството, която беше и нашият първи резултат от проекта. От видеото ще научите за структурата на документа, неговата цел и ще се запознаете накратко с всяка от частите в него. Целият документ е достъпен в уебсайта на CoCOS на следния линк.

2.2 Ръководство за преподаватели

Видеото представя специално изготвения Наръчник за преподаватели, разказва за създаването му и връзката с останалите дейности в проекта CoCOS и за това как може да бъде използван като практически-ориентиран документ, за да улесни преподавателите при планирането и разработването на съавторски курсове.

3. Демонстрация на CoCOS пакета

CoCOS редактор и CoCOS фронтенд

В това видео един от създателите на софтуерния пакет CoCOS ще ви преведе през неговата архитектурата и ще ви запознае накратко как можете да създадете ваш собствен курс и как да използвате възможностите за съавторство в него, като го споделите със студенти, колеги и др. За достъп до CoCOS Editor използвайте следния линк.

4. Въведение в масива от отворени образователни ресурси на COCOS и дидактическа методология на съавторството

4.1 Инфраструктура на масива от отворени образователни ресурси

4.2 Дидактическа методология за съвместно създаване на учебно съдържание

В последните години във висшето образование се наблюдава ускорено нарастване на нови форми за професионално развитие и разработване на учебни курсове. Това видео разглежда нашата методология за създаване и разработване на учебни курсове за съвместно създаване на учебно съдържание, основана на метода “дизайн спринт”.

4.3 Съдържание на масива от отворени образователни ресурси

В следващото видео правим преглед на масива от отворени образователни ресурси на CoCOS, който е част от нашия проект. Онлайн курсът със свободен достъп вплита в себе си всички интелектуални резултати, разработени от екипа на проект CoCOS, заедно с мнения на различни потребители, примери и инструменти. За достъп до курса използвайте следния линк.

5. Добри практики и резултати от пилотните курсове

6. Въпроси и отговори на живо

Информирайте се за онлайн сесията с въпроси и отговори на български от линка най-горе на тази страница. Там ще намерите подробности и практически насоки как можете да се включите в събитието на живо!