Co-creatie wordt steeds vaker aangedragen als de oplossing voor veel van de huidige uitdagingen in het hoger onderwijs die een congruente onderwijstechniek aanreikt om studenten 21st-century skills bij te brengen, zoals innovatie, creativiteit, ondernemerschap, multidisciplinaire samenwerking en zelfsturing.

Omgekeerd stellen co-creatieve curricula lesgevers in staat de kennis van hun leerlingen te integreren en voort te bouwen op de kennis van hun studenten, die hun eigen vaardigheden aanbrengen en steeds vaker aanvullende diploma’s of eerdere werkervaring hebben.

Door de leerinhoud open te stellen voor de input van collega’s uit verwante disciplines en experts in het werkveld kunnen lesgevers bovendien de snel veranderende kennis en vereiste interdisciplinaire vaardigheden bijblijven.


Hoewel alles om co-creatie draait, blijft het ontwikkelen van cursusmateriaal in samenwerking met studenten, collega’s en het werkveld organisatorisch een enorme opgave.

Het co-creatieproces vereist meestal heel wat beheer van opvolging en integratie door de onderwijzer (bv. het combineren van verschillende versies, het coördineren van medewerkers en het communiceren van updates), waardoor er weinig tijd overblijft om daadwerkelijk aandacht te besteden aan cureren van de inhoud. Hoewel co-creatie dus een fascinerend idee is, blijft het in de praktijk toch een harde noot om te kraken.


Het CoCOS-project wil daarom de co-creatie van curricula toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken door gebruik te maken van opensourcemethodes en -tools.

Allereerst halen we inspiratie uit de co-creatiemethodes die door webontwikkelaars worden aangewend om vrij toegankelijke webtools te maken in grote samenwerkingsnetwerken. Via gerenommeerde versiebeheersystemen en projectmanagementplatformen kunnen ze naadloos samenwerken in grote groepen met minimale organisatorische drukte.

Ten tweede kiezen we ervoor om educatieve opensourcetools en -platformen te gebruiken. Door te kiezen voor open source webtools en vrije leermiddelen (ook wel open educational resources of OER’s) staat het CoCOS-project open voor alle potentiële gebruikers, inclusief onderwijsinstellingen die kleiner zijn in omvang en stakeholders met een beperkt budget. Zo is het CoCOS-project op veel manieren open, in die zin dat lesgevers open staan voor de input van studenten, collega’s en het werkveld, terwijl ze tegelijkertijd opensourcemethodes en -tools gebruiken om het co-creatieproces te faciliteren, waardoor échte open innovatie kan worden gerealiseerd.