Nieuwsbrief – Juni 2019

CoCOS TRAINING IN CO-CREATION In februari 2019 werd gedurende een volledige week een CoCOS-opleiding rond co-creatie georganiseerd in Gent, België. Leerkrachten en lesgevers geassocieerd met alle partnerorganisaties kwamen samen voor een gespecialiseerde opleiding ontwikkeld door Arteveldehogeschool en gebaseerd op de Design Sprint-methode.  Een aantal maanden voor de opleiding begon werden voor elke organisatie begeleiders aangesteld. Zij volgden eerst een meer diepgaande opleiding waarbij de flipped classroom methode gebruikt werd. In deze verdiepende opleiding moest veel worden samengewerkt, en de rijke discussies die Lees meer…

Nieuwsbrief – september 2018

Co-creatie Co-creatie is een veelbesproken onderwerp geworden in het hoger onderwijs, vooral omwille van de mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het huidige hoger onderwijs op te lossen. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door globalisering, digitalisering en voortdurende verandering moeten onderwijsinstellingen –instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor volwassenenonderwijs –verder denken dan vandaag en studenten de vaardigheden aanleren om de samenleving van morgen vorm te geven. 21st-century skills zoals digitale geletterdheid, duurzaamheid, ondernemingszin, wereldburgerschap Lees meer…

people working together on laptops