survey results

Nieuwsbrief – Oktober 2019

CoCOS PILOTS: INKOMENDE RESULTATEN Terwijl het CoCOS-project vordert en de docenten experimenteren met co-creatie, beginnen de eerste resultaten binnen te komen. In deze nieuwsbrief delen we de resultaten van de enquêtes van de studenten. Aan het einde van elke pilot werden de leerlingen uitgenodigd om hun ervaring te evalueren. we hebben nu een steekproef van n = 174 verzameld met relatieve pariteit tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Alle vragen gebruiken een Lickert-schaal van 1 (min) Lees meer…

Nieuwsbrief – Juni 2019

CoCOS TRAINING IN CO-CREATION In februari 2019 werd gedurende een volledige week een CoCOS-opleiding rond co-creatie georganiseerd in Gent, België. Leerkrachten en lesgevers geassocieerd met alle partnerorganisaties kwamen samen voor een gespecialiseerde opleiding ontwikkeld door Arteveldehogeschool en gebaseerd op de Design Sprint-methode.  Een aantal maanden voor de opleiding begon werden voor elke organisatie begeleiders aangesteld. Zij volgden eerst een meer diepgaande opleiding waarbij de flipped classroom methode gebruikt werd. In deze verdiepende opleiding moest veel worden samengewerkt, en de rijke discussies die Lees meer…

people working together on laptops

Nieuwsbrief – september 2018

Co-creatie Co-creatie is een veelbesproken onderwerp geworden in het hoger onderwijs, vooral omwille van de mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het huidige hoger onderwijs op te lossen. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door globalisering, digitalisering en voortdurende verandering moeten onderwijsinstellingen –instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor volwassenenonderwijs –verder denken dan vandaag en studenten de vaardigheden aanleren om de samenleving van morgen vorm te geven. 21st-century skills zoals digitale geletterdheid, duurzaamheid, ondernemingszin, wereldburgerschap Lees meer…