people working together on laptops

Nieuwsbrief – september 2018

Co-creatie Co-creatie is een veelbesproken onderwerp geworden in het hoger onderwijs, vooral omwille van de mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het huidige hoger onderwijs op te lossen. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door globalisering, digitalisering en voortdurende verandering moeten onderwijsinstellingen –instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor volwassenenonderwijs Lees meer…