survey results

Бюлетин – Октомври 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ CoCOS С напредването на проект CoCOS и изпробването от преподавателите на метода на съавторство, вече са налице и първите резултати от пилотните курсове. В този бюлетин споделяме резултатите от проучването, направено сред учащите, взели Прочетете повече…

Бюлетин – Юни 2019

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ COCOS ЗА МЕТОДА СЪАВТОРСТВО През февруари 2019 в гр. Гент, Белгия в рамките на проект CoCOS се проведе едноседмично обучение за метода съавторство. Преподаватели и обучители, свързани с организациите партньори, се събраха на специализирано обучение, разработено от Прочетете повече…