survey results

Бюлетин – Октомври 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ CoCOS С напредването на проект CoCOS и изпробването от преподавателите на метода на съавторство, вече са налице и първите резултати от пилотните курсове. В този бюлетин споделяме резултатите от проучването, направено сред учащите, взели участие в пилотните курсове.  В края на всеки пилотен курс учащите бяха помолени да оценят своя опит. Досега имаме събрана извадка от 174 души, като налице е относително равно съотношение между участниците мъже и жени. Прочетете повече…

Бюлетин – Юни 2019

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ COCOS ЗА МЕТОДА СЪАВТОРСТВО През февруари 2019 в гр. Гент, Белгия в рамките на проект CoCOS се проведе едноседмично обучение за метода съавторство. Преподаватели и обучители, свързани с организациите партньори, се събраха на специализирано обучение, разработено от Artevelde University College и основано на метода Design Sprint. Модераторите на обучението бяха излъчени от всички партньорски организации няколко месеца по-рано и преминаха подробно предварително обучение, за което бе използван метода на обърната класна стая. Прочетете повече…