Съавторството все повече се представя като решение за много от настоящите предизвикателства във висшето образование. То предлага съпоставима образователна техника, която позволява на обучаващите се да придобият умения от 21 век като иновации, творчество, предприемачески умения, мултидисциплинарно сътрудничество и самостоятелно обучение.

В отговор, съвместно създадените курсове позволяват на обучителите да интегрират и да надграждат знанията на обучаващите се, които изваждат своите умения наяве и които все повече имат допълнителни степени или предходен професионален опит.

В допълнение, отварянето на съдържанието на курса за приноса от колегите в свързаните дисциплини, както и експертите в професионалната област, позволява на обучителите да се придържат към бързо променящото се знание и изискваните интердисциплинарни умения.

Въпреки това, че съавторството е особено актуално, разработването на образователно съдържание в сътрудничество в обучаващи се, колеги и професионалното направление остава трудна задача от организационна гледна точка.

Процесът на съавторството обикновено изисква от обучителя да отделя значителни усилия за управление и интегриране (т.е. комбиниране на различни версии, координиране на сътрудници и информиране за новости), оставяйки малко време за действително селектиране на съдържанието. По този начин, въпреки че съавторството е завладяваща идея, то все още остава трудно за разрешаване на практика.

Проектът CoCOS следователно има за цел да съвместното създаване на курсове достъпно и удобно за ползване, като използва методи и инструменти с отворен код.

Първо, ние се вдъхновяваме от методите за съавторството, използвани от уеб разработчици, които създават отворени уеб инструменти в големи мрежи за сътрудничество. Чрез добре утвърдени механизни за контрол на версиите и платформи за управление на проекти, имат възможност безпроблемно да работят в големи групи с минимална организационна бързина.

Второ, ние избираме да използваме образователни инструменти и платформи с отворен код. Избирайки уеб инструментите с отворен код и отворените образователни ресурси (OERs), проектът CoCOS е отворен за всички потенциални потребители, включително образователни инситуции с по-малък размер и заинтересовани страни, които имат ограничен бюджет. По този начин проектът CoCOS  отворен по много начини, в смисъл, че обучителите са отворени към приноса на обучаващи се, колеги и професионалната област, като едновременно използват методи и инструменти с отворен код за улесняване процеса на съавторството, което позволява истински отворени иновации.