CoCOS PILOTS: INKOMENDE RESULTATEN

Terwijl het CoCOS-project vordert en de docenten experimenteren met co-creatie, beginnen de eerste resultaten binnen te komen. In deze nieuwsbrief delen we de resultaten van de enquêtes van de studenten.

Aan het einde van elke pilot werden de leerlingen uitgenodigd om hun ervaring te evalueren. we hebben nu een steekproef van n = 174 verzameld met relatieve pariteit tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Alle vragen gebruiken een Lickert-schaal van 1 (min) tot 6 (max). 

RESULTATEN UIT BEVRAGING:
Het co-creatie idee

Met deze vragen proberen we vast te stellen hoe duidelijk de methode en doelstellingen waren en hoe aantrekkelijk de ideeën waren bij het begin van de pilots. 

Vraag A. Waren de doelstelling (en) en toegevoegde waarde van de co-creatiebenadering duidelijk voor u? Gemiddelde waarde: 4.26 / 6 
Vraag B. Vond u het idee van deze nieuwe leermethode aantrekkelijk? Gemiddelde waarde: 4.13 / 6 

RESULTATEN UIT BEVRAGING:
Deelname van lerenden en evaluatie

De volgende 3 vragen hadden betrekking op het begrip van leerlingen van wat van hen wordt verwacht, hun tevredenheid over eigen werk en de gerapporteerde niveaus van betrokkenheid en motivatie. 

Vraag C. Heeft u  begrepen wat er van u werd verwacht met betrekking tot de voorbereiding van de gezamenlijk Co-Created materials? Gemiddelde waarde: 4.33 / 6 
Vraag E. Was u tevreden met de materialen die u ontwikkelde en later presenteerde? Gemiddelde waarde: 4.29 / 6 
Vraag F. Voelde u zich meer betrokken en gemotiveerd met deze aanpak? Gemiddelde waarde: 4.14 / 6 
Vraag D. Hebt u moeilijkheden ondervonden, vanuit een technisch, praktisch en conceptueel oogpunt, met behulp van bepaalde hulpmiddelen voor co-creatie? 3,35 / 6 

RESULTATEN UIT BEVRAGING:
Aantrekkelijkheid van de co-creatie methode

De laatste twee vragen hebben betrekking op of de leerlingen willen dat hun leraar de methode opnieuw gebruikt en of ze nu co-creatie aantrekkelijker vinden dan andere traditionele methoden. 

Vraag G. Zou u het prettig vinden als de leraar deze aanpak opnieuw  gaat gebruikt? Gemiddelde waarde: 4.24 / 6 
Vraag H. Vond u het aantrekkelijker dan een andere leermethode die u gewend bent? Gemiddelde waarde: 4.09 / 6 

Full results will be available when all pilots will have finished at the end of 2019.

HET CoCOS PROJECT

CoCOS is een Europees door Erasmus + KA2 gefinancierd project met als hoofddoel het toepassen van de mindset, methoden en tools die zijn ontwikkeld voor open source-ontwikkeling voor de co-creatie van cursusinhoud. In een aantal verschillende pilotcursussen testen en evalueren we onze ervaringen met open leermiddelen (OER’s), open source platforms en vrij beschikbare webtools die expliciet zijn ontworpen om cursusbeheer tijdens co-creatie te verminderen. 

HET CONSORTIUM

Het consortium bestaat uit zes Europese partners: 

  • Artevelde University College (project lead), Belgium
  • Ljudska Univerza Velenje, Slovenia
  • National Training Centre, Bulgaria
  • Jaitek Technology and Training, Spain
  • Foundation Knowledge Centre Pro Work, The Netherlands
  • Ghent University, BelgiumCategorieën: Nieuws